Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 12 T

12 T. "Biblioteka bez barier" - Dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi


Lokalizacja

Biblioteka Miejska w Luboniu

Skrócony opis projektu

Budynek Biblioteki Miejskiej w Luboniu powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby mógł być użytkowany przez osoby w każdym wieku z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności. Założeniem projektu przebudowa drzwi wejściowych  na przesuwne sterowane fotokomórką, aby korzystanie z wejścia do budynku było wygodne, łatwe i nie wiązało się z wysiłkiem fizycznym.

Opis projektu

Budynek Biblioteki Miejskiej w Luboniu, jako obiekt użyteczności publicznej, powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby mógł użytkowany przez osoby w każdym wieku z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności.
Każdy człowiek powinien mieć równy dostęp do elementów przestrzeni, dlatego wejście do budynku powinno być zaplanowane w taki sposób, aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne, starsze i rodzice z dziećmi w wózkach. Wejście do budynku powinno być szerokie, dostępne z poziomu ulicy przez automatycznie otwierane drzwi.
W koncepcji kładziemy nacisk na to, aby projektowana przestrzeń była intuicyjna oraz bezpieczna dla wszystkich użytkowników. Założeniem projektu jest to, aby korzystanie z wejścia do budynku było wygodne, łatwe i nie wiązało się z wysiłkiem fizycznym. Dlatego w projekcie nie zastosowano poręczy w ciągach komunikacyjnych, ale założono zlikwidowanie różnic poziomów terenu na całej długości ciągu komunikacyjnego, stanowiącego dojazd do biblioteki, do poziomu wejścia do budynku. Zaplanowano, także wymianę ościeżnicy i obecnych drzwi na drzwi przesuwne sterowane fotokomórką, które stworzą dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Dojazd do Biblioteki zostanie wykonany z kostki brukowej, w granicach którego wstawione zostaną gazony betonowe obsadzone roślinami. Przy wejściu do budynku zamontowany zostanie stojak na rowery oraz ławki z drewnianymi siedziskami.
Barierki architektoniczne utrudniają życie osobom starszym, rodzicom małych dzieci i przede wszystkim osobom niepełnosprawnym. Dlatego głównym założeniem projektu jest działanie mające na celu swobodne przemieszczanie się osób. Biblioteka Miejska w Luboniu ma być miejscem bez barier, w którym użytkownicy bez wyjątku, będą mieli prawo do edukacji, integracji i poznawania kultury oraz tradycji Lubonia.

Uzasadnienie

Działania wymienione w projekcie "Biblioteka bez barier" odpowiadają na potrzebę dostępu do różnych form spędzania wolnego czasu przez społeczność lokalną obcowania z kulturą wyższą i przeciwdziałania powstawaniu barier ograniczających aktywność i samodzielność osób starszych i niepełnosprawnych. Poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych, które niejednokrotnie całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do biblioteki chcielibyśmy zapobiec wykluczeniu społecznemu tej grupy i wyrównać ich szanse w dostępie do informacji.
Biblioteka jako instytucja publiczna realizuje szereg funkcji i przez swoją działalność informacyjną , edukacyjną, rozrywkową, intelektualną, estetyczną potrafi zmobilizować odbiorców do większej aktywności w życiu własnego regionu. Poprzez ułatwiony dostęp do usług można stworzyć osobom niepełnosprawnym warunki do realnego udziału w życiu społecznym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace projektowe, kosztorys, dokumentacja zgłoszeniowa3 000 zł
2Wykonanie podjazdu dla osób niepelnosprawnych w pieszym ciągu komunikacyjnym z kostki betonowej13 500 zł
3Zakup roślin wieloletnich1 000 zł
4Zakup elementów małej architektury - ławki, stojak na rower1 500 zł
5Kosztorys zakupu i montażu drzwi przesuwnych10 000 zł
6Inspektor nadzoru - branża drogowa3 000 zł
7Inspektor nadzoru - branża konstrukcyjna1 000 zł
Łącznie: 33 000 zł

Zweryfikowany pozytywnie