projekt nr 3

3. Budki lęgowe dla jerzyków w Luboniu


Lokalizacja

Docelowo proponuję od 5 do 10 lokalizacji, na których ścianach budynków zostaną zamontowane budki lęgowe dla jerzyków w ilości 100 sztuk. Lokalizacja pozostaje do uzgodnienia, ale według mnie dogodnymi miejscami na montaż jest: blok na ul. Żabikowskiej 62, Zespół Szkół w Luboniu, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5 w Luboniu oraz Ośrodek Kultury w Luboniu. Oczywiście poprzez dogodne miejsca mam na myśli ściany budynków, które nie posiadają okien ani żadnych konstrukcji, które mogłyby zagrozić ptakom.

Skrócony opis projektu

Zamontowanie budek lęgowych dla ptaków wędrownych jakimi są jerzyki przyczyni się do urozmaicenia lubońskiego nieba poprzez popisy umiejętności lotniczych ptaków, a także, co bardzo istotne jerzyk jest gatunkiem owadożernym. Ten niepozorny ptak potrafi zjeść 20 tys. owadów dziennie, w tym oczywiście uciążliwe dla nas komary! Jest doskonałym, naturalnym sposobem na walkę z komarami i innymi owadami

Opis projektu

Zamontowanie budek lęgowych dla jerzyków, ptaków które żywią się komarami, pomoże w walce z uciążliwymi owadami oraz zapewni niezapomniany widok szybujących ptaków po lubońskim niebie.  Małe Jerzyki wychodzą z gniazd po 2 miesiącach, ale jeśli jedzenia i wody jest zawsze pod dostatkiem, to nawet po miesiącu. A kiedy ten moment nastąpi – spędzają w powietrzu bez przerwy kolejne dwa lata! Dwa lata nieprzerwanego lotu nad Luboniem i okolicami w okresie letnim, a także po ciepłych krajach w okresie zimowym. Montowanie budek lęgowych na elewacji sprawi, że jerzyki wrócą na nasze osiedla i z radością będą mogły jeść dręczące nas komary. Aby móc efektywnie zasiedlać te niesamowite ptaki, należy wieszać  kilka budek obok siebie (jerzyki chętnie gniazdują w koloniach), możemy również odtwarzać przy nich odgłosy tego gatunku. Wieszanie należy przeprowadzić na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Budka dla jerzyka nie może wisieć niżej niż na wysokości II piętra (ok. 5 m nad ziemią), a bezpośrednio pod nią musi być co najmniej 5 metrów wolnej przestrzeni bez żadnych przeszkód typu anteny, barierki itp. gdyż jerzyki przed rozpoczęciem lotu spadają swobodnie kilka metrów, może wisieć w każdym kierunku oprócz południowego (na której zbyt szybko ulegałaby przegrzaniu). Nawet paręnaście budek na jednym obiekcie może nadać niesamowity, oryginalny wygląd bloku, czy kamienicy. W związku z tym należy wytypować oraz uzyskać zgody zarządców budynków, na których można było zamontować ww. budki.

Uzasadnienie

Celem projektu jest walka z uciążliwymi owadami, które najbardziej aktywne są w okresie letnim. To właśnie wtedy jerzyki byłyby na blokach/budynkach Lubonia i znacznie zmniejszałyby liczebność komarów i innych owadów. Po przez naturalne metody możemy ograniczyć liczbę komarów w Luboniu, dodatkowo goszcząc piękne, energiczne ptaki, które urozmaicą nam krajobraz Lubonia. Stosunkowo małym nakładem pieniężnym możemy sprawić, że życie w Luboniu będzie przyjemniejsze, ze zmniejszoną liczbą komarów i z pięknym widokiem jerzyków.

Beneficjenci projektu

Z realizacji projektu skorzysta każdy mieszkaniec Lubonia bez wyjątku! Problem komarów i innych dokuczających nam owadów dotyczy wszystkich mieszkańców, tych, co wychodzą z domu i tych, co nie, zarówno dzieci jaki i dorosłych i osoby starsze. Każdy chce odetchnąć pełnią lata bez nadmiernego pryskania się preparatami owadożernymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup 100 budek lęgowych dla jerzyków5 000 zł
2Montaż 100 budek na budynkach5 000 zł
37 poideł dla ptaków280 zł
Łącznie: 10 280 zł

Projekt rekomendowany do realizacji. W kolejnych latach inwestycja będzie generować koszty, ponieważ po każdym wyprowadzeniu lęgów, budki należy wyczyścić.