projekt nr 2

2. Zdrowe życie pełną piersią - badania mammograficzne dla kobiet 40-49 lat i 70+


Opis projektu

Założenia projektu
Wykonanie badań mammograficznych u pań w wieku 40-49 oraz 70+, które nie są objęte badaniami przesiewowymi w ramach NFZ. Projekt zakłada przeprowadzenie łącznie 50 badań w wyżej wymienionej grupie wiekowej. Celem jest profilkatyka raka piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Wczesna diagnostyka pozwola uniknąć powikłań i przerzutów, co daje szanse na całkowicie wyleczenie. Rak piersi przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak istotne są badania profilaktyczne.

Etapy projektu:
- przygotowanie artykułów o tematyce profilaktycznej, motywujące Panie do wykonania badań prezentowane w lubońskich mediach,
- badania mammograficzne wykonywane w Mammobusie, realizowane przez Ośrodek Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu - założeniem jest przeprowadzenie badań w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem,
- artykuł podsumowujący projekt, motywujący panie, które nieskorzystały z badań do udziału w kolejnych akcjach.

Uzasadnienie

Celem projektu jest wykonanie badań mammograficznych u pań w wieku 40-49 oraz 70+, które nie są objęte badaniami przesiewowymi w ramach NFZ. Badania te to profilkatyka raka piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Wczesna diagnostyka pozwola uniknąć powikłań i przerzutów, co daje szanse na całkowicie wyleczenie. Rak piersi przez długi czas może nie dawać żadnych objawów, dlatego tak istotne są badania profilaktyczne. Zdrowie jest najcenniejsze, dlatego projekt ten powinien zyskać aprobatę.

Beneficjenci projektu

Grupą docelową projektu są panie - mieszkanki Lubonia, które są w przedziale wiekowym 40-49 lat oraz te, które ukończyły 70 rok życia i nie są objęte badaniami profilaktycznymi w ramach NFZ.

Opis lokalizacji

Teren Miasta - parking przy Urzędzie Miasta lub parking przy OSP.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie badań dla 50 pań5 000 zł

Projekt rekomendowany do realizacji.