projekt nr 2

2. Budowa odcinka oświetlenia w ulicy Nowiny w Luboniu (odcinek o długości 240,0 m od ul. Wirowskiej w Wirach do końca ulicy Nowiny w Luboniu)


Lokalizacja

Działka nr 17, obręb 0001 Lasek, Miasto Luboń, ulica Nowiny nr administracyjny od 50 do 58. Długość odcinka drogi do zagospodarowania słupami oświetleniowymi to 240 m.

Skrócony opis projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa w pierwszej kolejności dzieci i młodzieży zamieszkujących okolicę ulicy Nowiny w Luboniu w drodze do szkoły i domu. Osiedla mieszkaniowe w tej okolicy zlokalizowane są przy drodze nieutwardzonej – gruntowej bez chodnika. Wieczorami oraz jesiennymi popołudniami jest bardzo słaba widoczność a unoszący się kurz pogłębia ciemność.

Opis projektu

Przedmiotem zgłaszanego projektu jest budowa oświetlenia na odcinku drogi zlokalizowanej w Luboniu przy ul. Nowiny. Odcinek drogi wynosi 240 m, proponuje się wykonać 5 słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 8,0 m z wysięgnikiem 1,0 m. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na samym końcu miasta Lubonia, najbardziej wysunięte miejsce na południowym  zachodzie. Działka – nr geodezyjny 17, obręb 0001 Lasek na którym miałoby powstać oświetlenie należy do Miasta Lubonia. Teren ten posiada infrastrukturę techniczną, która umożliwi podłączenie latarni do sieci energetycznej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się stacja transformatorowa. Działki sąsiadujące z przedmiotowym odcinkiem drogi zamieszkałe są przez rodziny z dziećmi, które uczęszczają do różnych lubońskich szkół, przeważnie do szkoły podstawowej nr 5 oraz  nr 1 oraz młodzież korzystająca z komunikacji miejskiej docelowo dojeżdżająca do Poznania.
Niestety ta część miasta pozbawiona jest również chodnika oraz utwardzonej drogi. Dzieci uczęszczające do szkół  lub powracające z niej zmuszone są korzystać z pobocza. Od pewnego czasu zwiększył się ruch samochodowy związany z napływem ciągle to nowych mieszkańców miasta.                W porze późnowieczornej bardzo trudno zauważyć pieszych, a do tego unoszący się kurz (droga gruntowa) sprawia, że spacerowanie w tej okolicy staje się bardzo niebezpieczne.
Wobec powyższego oświetlenie w drodze zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży.      
Od strony Wir ulica Nowiny łączy się z ulicą Żabikowską jest to droga równoległa do ulicy Żabikowskiej w Komornikach łącząca się z ulicą 11 Listopada w Luboniu. Można ją określić jako drogę zastępczą w stosunku do ww. trasy komunikacyjnej w przypadku występowania dużych korków w godzinach porannych oraz popołudniowych.

Uzasadnienie

Przedmiotem zgłaszanego projektu jest budowa oświetlenia na odcinku drogi zlokalizowanej w Luboniu przy ul. Nowiny. Wnioskowany odcinek drogi wynosi zaledwie 240 m, proponuje się wykonać 5 słupów oświetleniowych ocynkowanych o wysokości 8,0 m z wysięgnikiem 1,0 m. Niestety ta część miasta pozbawiona jest również chodnika oraz utwardzonej drogi. Dzieci uczęszczające do szkół  lub powracające z niej zmuszone są korzystać z pobocza. Od pewnego czasu zwiększył się ruch samochodowy związany z napływem ciągle to nowych mieszkańców miasta. W porze późnowieczornej bardzo trudno zauważyć pieszych, a do tego unoszący się kurz (droga gruntowa) sprawia, że spacerowanie w tej okolicy staje się bardzo niebezpieczne. Wobec powyższego oświetlenie w tej drodze zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży.    
Realizacja oświetlenia na tym odcinku drogi w znacznym stopniu poprawi komfort bezpieczeństwa i  życia mieszkańców tej okolicy.Beneficjenci projektu

Najwięcej na realizacji tego projektu skorzystają dzieci oraz młodzież mieszkająca na ulicy Nowiny oraz ul. Bursztynowej. Ta grupa naszych mieszkańców najczęściej porusza się pieszo bądź rowerem. To oni są najbardziej narażeni na zagrożenia wynikające z  ruchu samochodowego. Następnie na pewno skorzystają jednocześnie mieszkańcy ulicy Nowiny, ul. Bursztynowej, mieszkańcy Wir oraz Komornik przemieszczający się w kierunku Lubonia i Poznania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie mapy do celów projektowych ( dla całości )800 zł
2Dodatkowe uzgodnienia (ZUD) ( dla całości)150 zł
3Dokumentacja projektowa ( dla całości )1 500 zł
4Słup oświetleniowy ocynkowany 8,0 m z wysięgnikiem 1,0 m ( 5 sztuk )13 753 zł
5Montaż słupów ( 5 sztuk )5 000 zł
6Przyłącze energetyczne do oświetlenia ulicznego ( dla całości )10 000 zł
Łącznie: 31 203 zł

Projekt jest opiniowany pozytywnie do wykonania, przy uwzględnieniu, że projekt będzie w następnych latach rodził koszty w postaci utrzymania i eksploatacji linii, a koszt wykonania projektu będzie wyższy niż zakłada przedstawiony przez wnioskodawcę szacunek (np. zaniżone koszty opracowania dokumentacji projektowej, konieczne zwiększenie ilości lamp).