projekt nr 3

3. Szkolny Budżet Partycypacyjny


Lokalizacja

Szkoła podstawowa nr. 1 w Luboniu
Szkoła podstawowa nr. 2 w Luboniu
Szkoła podstawowa nr. 3 w Luboniu
Szkoła podstawowa nr. 4 w Luboniu
Szkoła podstawowa nr. 5 w Luboniu
Liceum ogólnokształcące w Luboniu

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada przeznaczenie kwoty maksymalnie 5 000 zł dla każdej szkoły, na stworzony i wybrany projekt budżetu partycypacyjnego przez uczniów tych szkół, który dotyczyłby spraw szkolnych. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie budżetu obywatelskiego wśród młodzieży w Lubońskich szkołach.

Opis projektu

Projekt "Szkolny Budżet Partycypacyjny" zakłada podwyższenie standardów edukacji z zakresu budżetu obywatelskiego. W ramach projektu zostałaby podjęta w szkołach kampania informacyjna, która przybliżyłaby uczniom idee budżetu obywatelskiego oraz sposób zgłaszania projektów do szkolnego budżetu obywatelskiego. Następnym działaniem byłoby zgłaszanie projektów do szkolnego budżetu obywatelskiego przez uczniów lub klasy szkolne. Następnym etapem byłaby weryfikacja stworzonych projektów oraz przeprowadzenie wewnątrzszkolnego głosowania, którego koordynatorem byłby zarząd samorządu szkolnego. Projekty zgłaszane przez uczniów powinny dotyczyć spraw szkolnych, co pozwoli uczniom realnie odczuć skutki zgłaszanych przez nich projektów.

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest praktyczne edukowanie beneficjentów nauki szkolnej o korzyściach płynących ze zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego oraz głosowania nad nimi. Poniesie to aktywność obywateli w zakresie głosowania nad budżetem obywatelskim.

Beneficjenci projektu

Na realizacji niniejszego projektu przede wszystkim skorzystają uczniowie Lubońskich szkół, gdyż zaznajomią się z działaniem budżetu obywatelskiego. Długofalowym efektem tego będzie większe zaangażowanie obywateli w budżet obywatelski, za sprawą edukacji płynącej z praktycznego zapoznania się z tą formą aktywności obywatelskiej już podczas edukacji szkolnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Sp15 000 zł
2Sp25 000 zł
3Sp35 000 zł
4Sp45 000 zł
5Sp55 000 zł
6LO5 000 zł
7Weryfikacja i wykonanie projektów5 000 zł
8Przeprowadzenie głosowania nad projektami5 000 zł
9Kampania informacyjna5 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Projekt rekomendowany do realizacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z weryfikacją i wykonaniem projektów, przeprowadzenia głosowania nad projektami (ok. 2000 zł), kampanią informacyjną (ok. 1000 zł).