Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. "Bezpieczne boisko - CIESZKOWIANKA"


Lokalizacja

Boisko wewnętrzne (asfaltowe) w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu, ul. Żabikowska 40.

Skrócony opis projektu

Bezpieczna i ciekawa zabawa - to hasło powinno kojarzyć się z miejscem, jakim jest wewnętrzne boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. Założeniem projektu jest  modernizacja asfaltowej płyty boiska poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej, która poprawi bezpieczeństwo i znacznie uatrakcyjni zabawę oraz czas spędzany przez uczniów Cieszkowianki.

Opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji istniejącego boiska asfaltowego i wykonania tzw. bezpiecznej nawierzchni dla boiska wielofunkcyjnego. Proponujemy wykonanie w/w boiska w technologii poliuretanowej Tetrapur ENZ II, na elastycznej i wyrównującej warstwie ET na istniejącym boisku asfaltowym.
Przyjęty wymiar boiska 25x25 metrów.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej w trakcie lekcji oraz przerw na boisku, przełamanie tradycyjnej przestrzeni szkolnej oraz uatrakcyjnienie spędzanego czasu i zmotywowanie do większej aktywności fizycznej.
Realizacja bezpiecznego boiska na  asfaltowej przestrzeni wewnątrzszkolnej umożliwi dzieciom:
• prawidłowy rozwój psychofizyczny
• wyuczenie zdrowych nawyków uprawiania sportu od najwcześniejszych lat, co przyczyni się do ich zdrowego trybu życia w przyszłości.
Ponadto, umożliwi nauczycielom prowadzenie ciekawych zajęć poza salą lekcyjną.
Inwestycja nie wymaga ogrodzenia ani też dodatkowych nakładów finansowych na jej utrzymanie. Teren jest płaski i ogrodzony. Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę na realizację w/w inwestycji (zgoda pisemna w załączeniu)
Inwestycja będzie służyć kolejnym pokoleniom.
Dodatkowo nawierzchnia ma:
- właściwości antypoślizgowe
- wysoką odporność termiczną
- wysoką wytrzymałość mechaniczną
- wysoką zdolność absorpcji dźwięku


Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu będą głównie uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu. Obiekt będzie wykorzystywany przez rodziców i mieszkańców Lubonia podczas imprez okolicznościowych organizowanych na terenie Szkoły.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oczyszczenie betonu, terenu6 900 zł
2 Wycięcie asfaltu, wywiezienie materiału pod jedną linie obrzeża 25 m3 900 zł
3 Krawężnik po najniższym boku 25 m3 750 zł
4Tłuczeń 0-31,5 mm grubość warstwy 3-4 cm dla wyrównania i złapania płaszczyzny6 210 zł
5Profilacja 3 000 zł
6Kruszywo - miał kamienny na ścieżkę między odwodnieniem liniowym a ławkami5 000 zł
7Nawierzchnia poliuretanowa i podbudowa ET 3-4 cm86 250 zł
8Projekt, geodezja6 500 zł
Łącznie: 121 510 zł

Projekt rekomendowany do realizacji - z uwagą na zawarcie kosztu map do celów projektowych.