projekt nr 8

8. "Sypialnia dla rowerów" - osiedlowe wiaty rowerowe


Lokalizacja

Przestrzeń należąca do Lubonia w rejonie ulicy Źródlanej oraz ulicy Sikorskiego

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada budowę dwóch wiat rowerowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Lokalizacja pierwszych wiat zakładana jest w rejonie Osiedla Lubonianka. Wielu mieszkańców boryka się z problemem codziennego parkowania rowerów przy swoim domu. Wiaty, wzorem wielu innych miast, stanowią odpowiedź na codzienne zapotrzebowanie na bezpieczne miejsce dla pojazdów.

Opis projektu

W ramach projektu planowane jest wybudowanie dwóch zadaszonych wiat rowerowych, ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców. W zależności od możliwości budżetowych w każdej z wiat zakładanych jest około 40 miejsc dla rowerów, tj. 20 sztuk stojaków "u" kształtnych. Materiał powinien nawiązywać charakterem do małej architektury w otoczeniu (np. cegła, czy drewno). W celu redukcji kosztów zakładane jest kupno wiaty gotowej, od jednego z producentów dostępnych na rynku. Reszta kosztów pokrywałaby utwardzenie gruntu, czy prace projektowe.

Uzasadnienie

Wielu mieszkańców osiedla korzysta z rowerów jako środka transportu, okazji do rekreacji czy zabawy. Przechowywanie rowerów w piwnicach, na balkonach czy w wózkarniach jest uciążliwe na co dzień, a dodatkowo - jak okazywało się już wielokrotnie - związane z ryzykiem kradzieży. Wiaty mogłyby służyć wszystkim mieszkańcom jako wygodne miejsce do pozostawienia rowerów i korzystania z nich na co dzień.

Beneficjenci projektu

Mieszkańcy rejonu Osiedla Lubonianka

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wiata rowerowa - rejon ulicy Źródlanej - projekt i realizacja40 000 zł
2Wiata rowerowa - rejon ulicy Sikorskiego - projekt i realizacja40 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Miasto pozytywnie rekomenduje powstanie wiat rowerowych z uwagą, że inwestycja może być realizowana tylko za zgodą spółdzielni mieszkaniowej ze względu na współwłasność gruntu.