projekt nr 4

4. "Zielone" wiaty przystankowe - będą miłe dla oka, dadzą wytchnienia od upałów, poprawią jakości powietrza w mieście


Lokalizacja

Zakładana lokalizacja zielonych wiata przystankowych:
1) skrzyżowanie ul. Poniatowskiego - ul. Kościuszki
2) ul. Żabikowska (przy Mc Donalds)
3) ul. Poniatowsiego przy pl. E. Bojanowskiego

lub inne wskazane przez UM Luboń.

Oraz przeniesienie obecnych "zwykłych" wiat, w miejsca wskazane przez UM.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada stworzenie trzech "Zielonych przystanków" poprzez nasadzenie roślin na dachach wiat przystankowych oraz wokół nich. Istnieje ogólna potrzeba, aby w miastach było więcej zieleni. Poza tym mają one także działania antysmogowe oraz mające przeciwdziałać zmianom klimatu. Zielony Przystanek to dodatkowa zieleń w ruchliwej części miasta.

Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie trzech "zielonych" przystanków poprzez nasadzenie roślin wokół i na dachu przystanku.
Powierzchnia zielona każdej z wiat mogłaby stanowić około 10 m2 dachu roślinnego i aż 12 m2 roślinnej ściany z zimozielonych lub kolorowo kwitnących pnączy. Przez większość roku zieleni nie trzeba podlewać, gdyż przystanek sam zgromadzi wodę potrzebną do zasilania roślinności. Rośliny posadzone wokół takiego przystanku mogą wyprodukować w ciągu roku do 10 kg tlenu, poprawiając jakość powietrza oraz zmniejszając ilość pylów antysmogowych.
Projekt zakłada, że wiaty przystankowe będą obsadzone trawą, na ścianach mają się znaleźć pnącza, a na dachu znajdą się rośliny, które dają sobie radę w trudnych warunkach.

Zielone Przystanki zapewniają kompleksową obsługę związaną z doradztwem, projektowaniem, produkcją, montażem i serwisem roślinnych, retencjonujących wodę opadową wiat przystankowych w zakresie:

Projekt Zielonych Przystanków – roślinnych wiat autobusowych o wzmocnionej konstrukcji dostosowanej do utrzymania roślinnego dachu, zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi, zakłada:
- projekt wiat
- projekt retencji wód opadowych
- projekty zieleni – możliwość indywidualnego dobrania zieleni na dach i ściany wiaty
- transport gotowego produktu na miejsce jego instalacji
- montaż konstrukcji, elementów retencji wody i roślinności

Projekt zakłada, że dotychczasowe wiaty przystankowe, które znajdują się obecnie we wskazanych miejscach zostaną przeniesione w inne miejsca, gdzie jakość wiat przystankowych jest obecnie w słabej kondycji i często dużo gorszej jakości (np. niezadoszonych)

Uzasadnienie

Zielone przystanki łagodzą skutki zmian klimatu poprzez obniżanie temperatury i ograniczanie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę mikroklimatu, retencję wód opadowych.
Wiata przystankowa, gdy świeci słońce, potrafi rozgrzać się nawet do 45 stopnia wówczas chowanie się pod nią jest mało przyjemne. Zielony Przystanek jest w stabie obniżyć temperature dachu nawet o 7°C.
Zielone wiaty przystankowe są przykładem wykorzystania pokrytych zielenią dachów jako sposobu na zagospodarowanie wody opadowej, redukcji zanieczyszczeń powietrza i osłabienie negatywnych efektów zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła. Roślinny dach na Zielonym Przystanku zatrzyma nawet 90% spadającego na niego deszczu w ciągu roku. Sam dach zatrzyma jednorazowo nawet 250 l wody.

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańscy Miasta

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Obsadzenie 3szt. wiat przystankowych roślinnością30 000 zł
2Wiata przystankowa (3 szt)90 000 zł
3Przeniesienie obecnych "zwykłych" wiat przystankowych w inne miejsce 15 000 zł
4Pielęgnacja roślinności4 500 zł
Łącznie: 139 500 zł

Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie projekt. 
Zaproponowane koszty powinny być wystarczające. 
Miasto w chwili obecnej przygotowuje się formalnie do realizacji I zielonego przystanku na ul. Poniatowskiego/Kościuszki T. 
Ze względu na ograniczoną powierzchnię terenów zieleni w mieście, zielone przystanki wydają się być dobrą alternatywą.