projekt nr 7

7. Doświetlenie przejść dla pieszych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta


Lokalizacja

Wstępnie planowane lokakalizacje to:
1) przejścia dla pieszych na ul. ks.St.Streicha (przy zbiegu ulic Cieszkowskiego, a Dworcowa)
2) przejście dla pieszych na ul Puszkina (dojście do placu zabaw)
3) przejście dla pieszych na 11 Listopada  (przy sklepie Żabka)
4) przejście dla pieszych na ul. Armii Poznań, dojście do przystanków autobusowych
5) przejście dla pieszych na ul. Sobieskiego  (przy Ośrodku Kultury)
lub
6) przejście dla pieszych ul Polna (dojście do sklepu Lewiatan)
7) przejście dla pieszych ul Poniatowskiego (dojście do sklepu Społem, Cukiernia)
z możliwością zmiany wskazania lokalizacji przez Urząd Miasta

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada doświetlenie przejść dla pieszych w 5 wyznaczonych miejscach na terenie całego miasta celem poprawy bezpieczeństwa. Przejście jak i strefa oczekiwania jest doświetlone lampą wertykalną LED świecącą pod kątem bezpośrednio na przejście i jego najbliższe otoczenie. Dzięki temu pieszy jest widoczny dla nadjeżdzającego samochodu.

Opis projektu

Projekt zakłada doświetlenie przejść dla pieszych w 5 wyznaczonych miejscach na terenie miasta celem poprawy bezpieczeństwa.

Wymagana działania to wykonanie projektu budowlano - wykonawczego a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu dla pieszych 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść dla pieszych czyli doświetlających samo przejście dla pieszych oraz strefy oczekiwania na przejście po obu stronach ulicy.

Wstępnie planowane lokakalizacje to:
1) przejścia dla pieszych na ul. ks.St.Streicha (przy zbiegu ulic Cieszkowskiego, a Dworcowa)
2) przejście dla pieszych na ul Puszkina (dojście do placu zabaw)
3) przejście dla pieszych na 11 Listopada  (przy sklepie Żabka)
4) przejście dla pieszych na ul. Armii Poznań, dojście do przystanków autobusowych
5) przejście dla pieszych na ul. Sobieskiego  (przy Ośrodku Kultury)
lub
6) przejście dla pieszych ul Polna (dojście do sklepu Lewiatan)
7) przejście dla pieszych ul Poniatowskiego (dojście do sklepu Społem, Cukiernia)
z możliwością zmiany wskazania lokalizacji przez Urząd Miasta

Szacunkowy koszt jednostkowy: 2 słupy pięciometrowe z fundamentem + osadzenie słupa, 2 oprawy kierunkowe, projekt budowlany, materiały, robociznę i sprzęt =  16 500,00 zł brutto

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach:
*Koszt szacunkowy roczny energii dla 5 kompletów ok. 700,00 zł brutto
*Koszt szacunkowy roczny konserwacji dla 5 kompletów ok. 200,00 zł brutto

Uzasadnienie

Doświetlenie wybranych przejść na pieszych dzięki instalacji lamp świecących pod kątem bezpośrednio ma przejście i jego najbliższe otoczenie pozwala zwiększych bezpieczńestwo pieszych, którzy niezależnie czy ubrani w jasne czy ciemne ubrania, są doskonale widoczne na przejściach.
We wskazanych miejscach zastosowano obecnie słabe oświetlonie jednostronnie latarniami z źródłem sodowym, przez co widoczność pieszych na tych przejściach jest mocno ograniczona, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Z punktu widzenia kierowców, doświetlenie spowoduje lepsze warunki do dostrzeżenia pieszych i prawidłową ocenę sytuacji wokół przejścia.

Beneficjenci projektu

Wszyscy mieszkańscy poruszające się po ulicach i korzystający ze wsakazych przejść (zarówno piesi jak i kierowcy samochodów).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
15 kompletów obejmujących: 2 słupy pięciometrowe z fundamentem + osadzenie słupa, 2 oprawy kierunkowe, projekt budowlany, materiały, robociznę i sprzęt82 500 zł
2szacunkowy roczny koszt energii 700 zł
3szacunkowy roczny koszt koncerwacji200 zł
4koszty inne100 zł
Łącznie: 83 500 zł

Projekt rekomendowany do realizacji uwzględniając pięć lokalizacji: przejście dla pieszych na ul Puszkina (dojście do placu zabaw), przejście dla pieszych na 11 Listopada (przy sklepie Żabka), przejście dla pieszych na ul. Sobieskiego (przy Ośrodku Kultury), przejście dla pieszych ul Polna (dojście do sklepu Lewiatan oraz przejście dla pieszych ul Poniatowskiego (dojście do sklepu Społem, Cukiernia).