Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. „Rowerowa Szkoła” – zajęcia i warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych. Projekt edukacyjny


Lokalizacja

Lubońskie szkoły podstawowe i liceum.

Skrócony opis projektu

Projekt „Rowerowa Szkoła” kierowany jest do dzieci powyżej 10 roku życia - ucznów lubońskich szkół. W ramach projektu planowane są lekcje teoretyczne w szkołach oraz zajęcia praktyczne na ulicach przy szkole, poprzedzone warsztatami naprawy rowerów. Celem jest zapoznanie się z tematem zrównoważonego transportu, zaletami roweru jak i nauka jazdy wraz z uświadomieniem zagrożeń w ruchu miejskim.

Opis projektu

W ramach projektu planowane jest przeszkolenie około 300 dzieci w lekcjach teoretycznych w szkołach, na których poruszone zostaną tematy zrównoważonego transportu, roweru w mieście, porównania Lubonia i Poznania do innych miast w Polsce i za granicą, zalet roweru jako środka transportu, przepisów prawa o ruchu drogowym, rodzajów infrastruktury rowerowej, a także zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego poruszania się na rowerze.

Dodatkowo, by przygotować najmłodszych do pewnego poruszania się w prawdziwym ruchu, co najmniej 60 dzieci zostanie przeszkolonych na zajęciach praktycznych odbywających się w okolicy szkół. Największy nacisk kładziony będzie tutaj na uświadomienie zagrożeń występujących w ruchu miejskim, zwiększenie pewności poruszania się oraz ćwiczenie przewidywalnej jazdy i najbardziej skomplikowanych manewrów, takich jak skręt w lewo. Dla wielu uczniów będzie to pierwsza okazja do wypróbowania jazdy na ulicy, w ruchu ogólnym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci wybrane będą ulice o niewielkim natężeniu ruchu i dobrej widoczności. Każde zajęcia prowadzone będą przez dwie osoby, a uczestników będzie maksymalnie 15 na grupę.

Inspiracją jest holenderski system edukacji rowerowej, w którym dzieci oswaja się z zasadami bezpieczeństwa już od przedszkola, a tamtejsze „egzaminy drogowe” odbywają się w warunkach miejskich, na trasach o długości nawet 6 km.

Uzasadnienie

Skąd pomysł, czyli analiza problemu:

Jak wygląda edukacja rowerowa przeciętnego dziecka w Polsce? Na poziomie szkolnym to nauka przepisów, znaków i teoretycznych zasad poruszania się na drogach (tzw. wychowanie komunikacyjne), najczęściej w trakcie lekcji techniki. Choć niezwykle ważna, czego świadomych jest wielu nauczycieli, nie jest niestety wystarczająca. Praktycznym testem dla dzieci jest egzamin na kartę rowerową odbywający się na terenie szkoły, w trakcie którego nie są one konfrontowane z realnymi sytuacjami, czyli takimi, które mogą się wydarzyć jedynie, gdy dzieci wyjadą na ulicę. Miasteczka rowerowe, z których coraz częściej korzystają szkoły, są niewątpliwie dużym krokiem naprzód – w bezstresowych warunkach oswajają dzieci z zasadami poruszania się, przepisami i częściową obecnością innych uczestników ruchu. Z drugiej strony, ich sztucznie wąskie ulice nie przygotują dziecka do prawidłowego wykonywania trudniejszych manewrów i nie oswoją z obecnością samochodów.

Beneficjenci projektu

Beneficjentem szkoleń są lubońskie szkoły. Projekt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 klasy szkoły podstawowej oraz młodzieży z liceum.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt zajęć praktycznych - około 12 zajęć7 500 zł
2Warsztaty naprawy rowerów - około 6 zajęć3 000 zł
3Koszt zajęć teoretycznych - około 12 zajęć6 500 zł
Łącznie: 17 000 zł

Należy wskazać grupę docelową i liczbę dzieci objętych programem, gdzie będą prowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz termin realizacji zadania.