Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu


Lokalizacja

Wybór ostatecznej lokalizacji  pozostanie w gestii odpowiednich jednostek miejskich po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami. Wymagana jest przestrzeń minimum 20x31m z możliwością zarówno utworzenia nawierzchni pod miejsca siedzące, jak i pokrycia piaskiem (pod urządzenia do rekreacji). Szczegółowy projekt wraz z urządzeniami oraz cennikiem został dołączony w formie załączników do projektu.
Jedną z proponowanych lokalizacji to działki o nr. ewid. 1/10, 1/24 w rejonie ul. Konarzewskiego z uwagi na bliskość już istniejącego placu zabaw połączonego z terenem rekreacyjnym dla dorosłych, plan zagospodarowania przestrzennego oraz na obecność ogrodzenia, które znacząco obniżyłoby całkowity koszt projektu.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych, mającej integrować mieszkańców oraz zapewnić im miejsce do spotkań o charakterze towarzyskim.

Opis projektu

Założeniem projektu jest zapewnienie alternatywnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla lubońskiej młodzieży jak i dorosłych. W miejscu tym znalazłyby się dwie strefy: rekreacyjna (ze sprzętem typu aeroskate i rodeoboard),  i wypoczynkowa (ławki oraz wolna przestrzeń np.do wypoczynku na kocu) w formie półokręgu, zachęcająca do wchodzenia w kontakt.

Przykładowy sprzęt, jaki może zostać użyty:

http://educarium-placezabaw.com.pl/index.php/place-zabaw/urzadzenia-dla-modziezy.html

http://educarium-placezabaw.com.pl/index.php/inne-produkty/items/108-meble-dla-nastolatkow.html

Projekt zakłada, iż będzie to przestrzeń mogąca przechodzić rewitalizację w kolejnych latach a tym samym - być rozwijana.

Uzasadnienie

W chwili obecnej młodzież, chcąc spędzić czas wolny, często korzysta ze sprzętu rekreacyjnego placów zabaw, które z założenia są dedykowany dla młodszych dzieci. Stworzenie takiej przestrzeni w sąsiedztwie terenów, gdzie czas spędzają osoby dorosłe przyniesie wielorakie korzyści:

-pomoże we właściwej eksploatacji sprzętu znajdującego się na lokalnych placach zabaw poprzez ich odciążenie,
-stworzy miejsce, gdzie młodzież swobodnie może spędzać czas we własnym gronie,
-promować będzie aktywność fizyczną oraz czas wolny spędzany "offline" (poza urządzeniami elektronicznymi),
-położenie placu obok miejsca aktywności dorosłych stworzy możliwość czerpania pozytywnych wzorców od tychże.

Dodatkowo sprzęt może być także eksploatowany przez osoby dorosłe, co daje możliwość wspólnego spędzenia czasu razem z rodzicami.

Place zabaw dla młodzieży i dorosłych coraz częściej pojawiają się zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Beneficjenci projektu

Młodzież i dorośli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenie Altima 11 661 zł
2Urządzenie Skysurf43 040 zł
3Trzy ławki z oparciem3 750 zł
4Furtka1 200 zł
5Ogrodzenie modułowe 2,5m25 000 zł
6Montaż14 576,90 zł
7Podatek vat od urządzeń19 469,73 zł
Łącznie: 118 697,63 zł

Projekt rekomendowany do realizacji przy uwzględnieniu odpowiedniej lokalizacji oraz kosztów związanych z wykonaniem projektu, który należy następnie zgłosić w Starostwie celem uzyskania zezwolenia na postawienie takich urządzeń. Proponowane działki o nr. ewid.1/10,1/24 w rejonie ul. Konarzewskiego dopuszczają w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego realizację ww. projektu.