projekt nr 5

5. Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu


Opis projektu

Założeniem projektu jest zapewnienie alternatywnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla lubońskiej młodzieży jak i dorosłych. W miejscu tym znalazłyby się dwie strefy: rekreacyjna (ze sprzętem typu aeroskate i rodeoboard), i wypoczynkowa (ławki oraz wolna przestrzeń np.do wypoczynku na kocu) w formie półokręgu, zachęcająca do wchodzenia w kontakt.

Przykładowy sprzęt, jaki może zostać użyty:

http://educarium-placezabaw.com.pl/index.php/place-zabaw/urzadzenia-dla-modziezy.html

http://educarium-placezabaw.com.pl/index.php/inne-produkty/items/108-meble-dla-nastolatkow.html

Projekt zakłada, iż będzie to przestrzeń mogąca przechodzić rewitalizację w kolejnych latach a tym samym - być rozwijana.

Uzasadnienie

W chwili obecnej młodzież, chcąc spędzić czas wolny, często korzysta ze sprzętu rekreacyjnego placów zabaw, które z założenia są dedykowany dla młodszych dzieci. Stworzenie takiej przestrzeni w sąsiedztwie terenów, gdzie czas spędzają osoby dorosłe przyniesie wielorakie korzyści:

-pomoże we właściwej eksploatacji sprzętu znajdującego się na lokalnych placach zabaw poprzez ich odciążenie,
-stworzy miejsce, gdzie młodzież swobodnie może spędzać czas we własnym gronie,
-promować będzie aktywność fizyczną oraz czas wolny spędzany "offline" (poza urządzeniami elektronicznymi),
-położenie placu obok miejsca aktywności dorosłych stworzy możliwość czerpania pozytywnych wzorców od tychże.

Dodatkowo sprzęt może być także eksploatowany przez osoby dorosłe, co daje możliwość wspólnego spędzenia czasu razem z rodzicami.

Place zabaw dla młodzieży i dorosłych coraz częściej pojawiają się zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Beneficjenci projektu

Młodzież i dorośli.

Opis lokalizacji

Wybór ostatecznej lokalizacji pozostanie w gestii odpowiednich jednostek miejskich po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami. Wymagana jest przestrzeń minimum 20x31m z możliwością zarówno utworzenia nawierzchni pod miejsca siedzące, jak i pokrycia piaskiem (pod urządzenia do rekreacji). Szczegółowy projekt wraz z urządzeniami oraz cennikiem został dołączony w formie załączników do projektu. Jedną z proponowanych lokalizacji to działki o nr. ewid. 1/10, 1/24 w rejonie ul. Konarzewskiego z uwagi na bliskość już istniejącego placu zabaw połączonego z terenem rekreacyjnym dla dorosłych, plan zagospodarowania przestrzennego oraz na obecność ogrodzenia, które znacząco obniżyłoby całkowity koszt projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Urządzenie Altima 11 661 zł
2Urządzenie Skysurf43 040 zł
3Trzy ławki z oparciem3 750 zł
4Furtka1 200 zł
5Ogrodzenie modułowe 2,5m25 000 zł
6Montaż14 576,90 zł
7Podatek vat od urządzeń19 469,73 zł
Łącznie: 118 697,63 zł

Projekt rekomendowany do realizacji przy uwzględnieniu odpowiedniej lokalizacji oraz kosztów związanych z wykonaniem projektu, który należy następnie zgłosić w Starostwie celem uzyskania zezwolenia na postawienie takich urządzeń. Proponowane działki o nr. ewid.1/10,1/24 w rejonie ul. Konarzewskiego dopuszczają w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego realizację ww. projektu.