Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Przedszkole bez SMOGU


Lokalizacja

Lubońskie przedszkola publiczne - 9 jednostek.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup 60 indywidualnie dobranych oczyszczaczy powietrza do sal przedszkolnych. Urządzenia te służą do zlikwidowania pyłów, kurzu, alergenów i bakterii, dzięki czemu zapewniają dzieciom dostęp do powietrza o odpowiednich parametrach czystości. Odpowiednio dobrane urządzenie zagwarantuje naszym dzieciom zmniejszenie ryzyka zachorowań oraz ataków kaszlu o podłożu alergicznym.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest zakup oczyszczaczy powietrza do lubońskich przedszkoli. Szczegóły projektu:
- indywidualna analiza wymaganych parametrów oczyszczania powietrza dla wszystkich 9 placówek przedszkolnych (wstępne pomiary stężenia zanieczyszczeń, kubatura pomieszczenia i inne dane potrzebne to dokładnego wyboru urządzenia),
- zakup oczyszczaczy powietrza w ilości wymaganej dla danego pomieszczenia (dopuszczenie możliwości zakupu większej ilości urządzeń niż 1 sztuka/ 1 pomieszczenie przy założeniu, że przyjęte parametry będą zgodne z normami np. dotyczącymi hałasu).
Podstawowe założenia przy wyborze oczyszczaczy powietrza:
1. Maksymalna wydajność CDR (suma).
2. Maksymalna wydajność CDR przy dźwięku do 35 dB (wartość wymagana zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
3. Zastosowanie filtrów posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny (rekomendowana minimum 3 stopniowa filtracja składająca się z:
• filtr wstępny na początku,
• filtr z węglem aktywnym,
• filtr EPA: klasy E11 lub klasy E12 lub filtr HEPA klasy H13 lub wyższej zgodnie z następującymi normami.
4. Wymiana filtrów przez cały okres gwarancji po stronie producenta (oczyszczacze powietrza powinny być wyposażone w sygnalizację wymiany filtra).
5. Oczyszczacz powinien być wyposażony w jonizację powietrza.
6. Cena eksploatacji po dwuletnim okresie gwarancji.
7. Możliwość montażu oczyszczacza powietrza na wysokości (zawieszenie na ścianie).
8.     Przeprowadzenie warsztatu dla personelu przedszkola (edukacja z zakresu obsługi urządzeń dla indywidualnie dobranych parametrów pracy).

Uzasadnienie

Stężenie zanieczyszczeń w lubońskim powietrzu pomimo prowadzonych działań antysmogowych jest wciąż nagminnie przekraczane. Wzorując się na większych miastach w Polsce - Warszawie i Krakowie chcielibyśmy, aby powietrze jakie wdychają nasze dzieci przez większość dnia (8-9 dziennie ) było jak najczystsze. Niestety zawartość pyłów PM10 i PM 2,5, które są głównymi składnikami smogu zwiększa ilość przypadków chronicznego kaszlu, przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń. Najbardziej zagrożone są  najmłodsze dzieci, ponieważ ich drogi oddechowe są bardziej podatne na podrażnienia i zakażenia. Wg badań dzieci oddychają z większą częstotliwością niż dorośli, a więc wchłaniają stosunkowo więcej zanieczyszczeń, niż dorosły człowiek. Dzięki zakupowi oczyszczaczy powietrza dla każdej państwowej lubońskiej placówki możemy ograniczyć kontakt dzieci z powietrzem o tak fatalnej jakości, jaka jest w naszym mieście.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pomiary wstępne w salach przedszkolnych - 60 sal w 9 placówkach9 000 zł
2Zakup oczyszczaczy wraz z wymianą filtrów przez cały okres gwarancyjny: (ok. 2350 zł / sztukę)141 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Projekt związany z ochroną zdrowia dzieci w placówkach przedszkolnych jest jak najbardziej potrzebny. Rekomendowany do realizacji.