Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. FUNgielski to język angielski dla mieszkańców Lubonia w każdym wieku


Lokalizacja

1. Ośrodek Kultury w Luboniu
2. Biblioteka Miejska w Luboniu
3. Szkoła Podstawowa nr 2  im. A. hr. Cieszkowskiego w Luboniu
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Luboniu
5. Dzienny Dom Senior-Wigor w Luboniu

Skrócony opis projektu

FUNgielski to innowacyjny projekt nauki angielskiego w formie zabawy dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych: dzieci do 12 roku życia, dorosłych i młodzieży oraz seniorów. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję w praktyce i poprzez zabawę przełamać swoje bariery językowe. Zajęcia będą bezpłatne. Ich celem jest dotarcie z wiedzą do jak największej grupy mieszkańców Lubonia.  

Opis projektu

FUNgielski- to projekt, który ma na celu rozpowszechnianie nauki języka angielskiego w Luboniu. Jego głównym założeniem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców- od Juniora po Seniora. Każdy ma znaleźć w nim coś dla siebie. Zajęcia dla najmłodszych będą odbywać się dwa razy w miesiącu i ich czas trwania przewiduje się na dwie godziny przez okres czterech miesięcy. Będą miały charakter warsztatowy oraz praktyczny. Naukę angielskiego można połączyć z czynnościami codziennymi, takimi jak gotowanie czy majsterkowanie. Połączenie nauki z zabawą to jeden z sztandarowych celów. Dorośli będą mieli okazję sprawdzić swój poziom językowy podczas przeprowadzanych konwersacji z obcokrajowcami, ale także i lektorami. Wynika to też z chęci promowania miasta Luboń wśród studentów biorących udział w programie  Erasmus oraz zaktywizowania młodych ludzi, którzy zamieszkują to miasto. Jest to idealna okazja do nauki języka angielskiego, ale także nawiązania nowych znajomości. Eventy te będą poniekąd nawiązywać, pod względem zasad, do bardzo popularnych teraz imprez, zwanych speed dating. Jednakże ideą jest wykorzystanie języka angielskiego w praktyce. Spotkania te odbywać się będą raz w miesiącu, w różnych miejscach w Luboniu, aby każdy mieszkaniec miał szansę w nich uczestniczyć. Czas trwania jednego spotkania przewiduje się na półtorej godziny. Przygotowana została również specjalna oferta dla Seniorów. Opierać się ona będzie na nauce podstawowych zwrotów oraz ma ona kłaść największy nacisk na komunikatywność, tak aby uczestnicy po przebytych zajęciach potrafili poradzić sobie w najczęściej występujących  sytuacjach. Spotkania te odbywać się będą dwa razy w miesiącu i każde trwać będą półtorej godziny. Zajęcia będą miały charakter bezpłatny. Uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa.

Uzasadnienie

– promowanie nauki języka angielskiego w Luboniu
– podniesienie poziomu umiejętności językowych mieszkańców
– zintegrowanie społeczności lokalnej
– zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej
– dotarcie do jak najszerszej rzeszy mieszkańców

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty prowadzenia zajęć (100 zł brutto / 1 zajęcia)2 000 zł
2Koszty wynajęcia sali (50 zł brutto / 1 h)2 000 zł
3Koszty materiałów do zajęć 2 000 zł
4Koszty materiałów promocyjnych i certyfikatów1 000 zł
5Koszty koordynacji projektu (4 miesiące brutto) 2 000 zł
Łącznie: 9 000 zł

Projekt nowy, ciekawy, nigdy wcześniej nie realizowano takiego zadania w Luboniu, dlatego jest rekomendowany do realizacji.