Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Weekendowe spływy kajakowe - II edycja


Lokalizacja

Rzeka Warta na odcinku - przystań Puszczykowo/przystań papieska w Rogalinku - Plaża Miejska Luboń.

Termin: 18 spływów od maja/czerwca do września - piątek/sobota lub niedziela - dokładne daty do ustalenia.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada kontynuację organizowanych od 2017 roku w ramach LBO spływów kajakowych dla mieszkańców wzdłuż rzeki Warty z Puszczykowa do Lubonia z możliwością rozszerzenia trasy o punkt startowy w Rogalinku. Spływy będą odbywały się w sezonie wiosenno - letnim od czerwca do września w każdy weekend (łącznie 18 spływów), w ustalonym wcześniej przedziale godzinowym.

Opis projektu

Spływ kajakowy wzdłuż rzeki Warty jest unikatową ofertą skierowaną do mieszkańców Lubonia. Projekt zakłada kontynuację spływów na odcinku rzeki Warty z Puszczykowa do Lubonia, z możliwością rozszerzenia trasy z punktem startowym z przystani papieskiej w Rogalinku. Długość przewidywanej trasy wynosi odpowiednio ok. 12 km - ze startem w Puszczykowie oraz ok. 18 km - ze starem w Rogalinku. Spływy będą odbywały się w sezonie wiosenno-letnim od czerwca do września w każdy weekend (łącznie 18 spływów), w ustalonym wcześniej przedziale godzinowym. W spływach jednorazowo może wziąć udział 30 osób. Podczas każdego ze spływów nad bezpieczeństwem uczestników czuwał będzie ratownik/instruktor a uczestnicy zostaną przeszkoleni i wyposażeni w kamizelki asekuracyjne. projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Lubonia w różnym przedziale wiekowym. Proponowana forma spływu to kajakarstwo nizinne czyli szuwarowe, leniwe, bezpieczne pokonywanie rzeki w stabilnym kajaku turystycznym. Niski stopień trudności spływu umożliwia uczestnictwo całych rodzin. Na potrzeby uczestników spływów do dyspozycji będzie 15 kajaków dwuosobowych wraz z osprzętem. Dostępne będą również dwie przystanie kajakowe na początku i końcu spływu, z możliwością bezpiecznego wodowania sprzętu pływającego. Uczestników spływu obowiązywał będzie dostępny z każdej przystanie regulamin. Spływ dla mieszkańców będzie bezpłatny.

Uzasadnienie

Zainteresowanie pierwszą edycją projektu pokazało, że warto podjąć działania pozwalające na kontynuowanie organizacji tego typu przedsięwzięcia. Uruchomienie kolejnej edycji, stwarza możliwość wpisania spływów kajakowych w stały element oferty rekreacyjnej Miasta, skierowanej do mieszkańców Lubonia. Warto dodać także, że kajakarstwo turystyczne jest wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Pozwala na bliskie obcowanie z naturą, dosłownie na wyciągnięcie ręki, pozwala wreszcie poczuć zmęczenie i satysfakcje z pokonania własnej niemocy. Spędzanie wolnego czasu w otoczeniu rzeki szturmem podbija serca także mieszkańców Lubonia, czego przykładem może być licznie odwiedzana Plaża Miejska. Spływy stwarzają także możliwość połączenia wysiłku fizycznego z relaksem, integracją społeczną oraz podziwianiem walorów przyrody

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wypożyczenie kajaków 35 zł x 16 kajaków (w tym 1 kajak zabezpieczający) + kapok + wiosło = 560 zł x 18 spływów10 080 zł
2Transport kajaków + rozładunek/załadunek - 18 spływów x 250 zł4 500 zł
3Zabezpieczenie motorówką - 18 spływów x 1 os. x 150 zł2 700 zł
4Obsługa instruktorska - 18 spływów x 1 os. x 150 zł2 700 zł
5Obsługa motorówki - 18 spływów x 1 os. x 150 zł2 700 zł
6Obsługa ratownicza - 18 spływów x 1 os. x 150 zł2 700 zł
7Koszty promocji i organizacja realizacji projektu.1 000 zł
Łącznie: 26 380 zł

Projekt umożliwia mieszkańcom spędzić czas wolny w aktywny sposób, posiada duże walory krajoznawcze, ze względu na możliwość spojrzenia na Wartę z innej stroni niż na co dzień. Duże zainteresowanie udziałem w spływach w 2017 roku potwierdza jego trafność.