projekt nr 21

21. Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Dworcowej wzdłuż strumienia junikowskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich


Lokalizacja

Ścieżka pieszo-rowerowa od tzw. deptaku ul. Dworcowej wzdłuż strumienia junikowskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich,(do utwardzonego placu manewrowego nauki jazdy).

Skrócony opis projektu

Ścieżka pieszo-rowerowa od tzw. deptaku ul. Dworcowej wzdłuż strumienia junikowskiego do ul. Powstańców Wielkopolskich,(do utwardzonego placu manewrowego nauki jazdy) o szer.2,5mb. z podziałem, część ścieżki dla pieszych szerokości 1mb-kostka koloru szarego, część ścieżki dla rowerów szerokości 1,5mb-kostka koloru grafitowego. Projekt obejmuje, zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej

Opis projektu

Nawierzchnia kostki:
-kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym, typ cegiełka gr.6cm
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
-warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10cm
Nawierzchnia ścieżki dla rowerów:
-kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym, typ cegiełka gr.6cm
--podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
--warstwa podbudowy z kruszywa gr. 10cm
Wykończenie krawędzi ciągu pieszo-rowerowego obrzeżem betonowym 6x20 układanym na ławie betonowej
Zaprojektować i wykonać połączenie schodów tzw. deptaku ul.Dworcowej z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową,o dł 230mb i szer. 2,5mb

Uzasadnienie

Tereny wzdłuż Strumienia  Junikowskiego  w obszarze "Starego Lubonia" są bardzo atrakcyjne, ale także bardzo zaniedbane. Od lat jest to miejsce porośnięte chwastami. Można wykorzystać  ten obszar jako enklawę dla przyszłych terenów rekreacyjnych w tej części miasta. Połączenie tzw. Deptaku w ul. Dworcowej, pozwoli na bezpieczne  zejście  do  placu zabaw, który ma tam powstać,  a  także swobodne przejście, przejechanie  wzdłuż strumienia  junikowskiego    Nie marnujmy tego! Uporządkujmy i zagospodarujmy ten  teren.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej dł.około 230mb. i szer. 2,5mb79 500 zł
2 Dwie ławki1 500 zł
3Zaprojektowanie i wykonanie schodów betonowych ogólnie dostępnych7 000 zł
Łącznie: 88 000 zł

Projekt nie może być dopuszczony do głosowania, gdyż jego realizacja w ramach budżetu obywatelskiego jest niemożliwa z kilku względów. Skarpa przy ul. Dworcowej, jak również tzw. alejka nie są terenem należącym do Miasta, wobec czego ścieżka pieszo-rowerowa byłaby "ślepa" a założeniem dróg rowerowych jest połączenie z ciągami komunikacyjnymi. Ponadto koszt projektu znacznie przekroczyłby kwotę 100 tyś. zł.

Tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego wymagają wymiany gruntu i wzmocnień podłoża. Koszt projektu z badaniami geotechnicznymi i mapami to min. 15.000-20.000 tys. zł, koszt m2 dla ścieżki rowerowej to 200 zł (dł 230 mb x szer. 2,5 mb = 575 m2 x 200 zł = 115.000 zł), jeśli konieczne będą wzmocnienia gruntu to jest to koszt nawet 300 zł/m2 (575 m2 x 300zł = 172.500 zł). Szacunkowy koszt samych robót to 115.000 zł – 172.500,00 zł.

Możliwość usytuowania ścieżki rowerowej wzdłuż Strumienia Junikowskiego analizowało również Centrum Badań Metropolitalnych UAM i głównym problemem jest jego zdaniem "rzędna wysokości części terenu nad Strumieniem. Przy okazji wyższych stanów wód szlak mógłby znaleźć się pod wodą. Należałoby przeprowadzić zmiany geometrii terenu w celu zwiększenia jego wysokości w stosunku do poziomu cieku. Ponadto konieczne byłoby usypanie ścieżki w okolicy wpięcia szlaku w ul. Dworcową, gdyż obecnie istniejąca skarpa jest nachylona pod zdecydowanie zbyt dużym kątem jak na drogę rowerową." Takie połączenie z ul. Dworcową stanowiłoby kolejny koszt (nie uwzględniony wyżej), lecz ze względu na brak własności w ul. Dworcowej nie można byłoby zrealizować tego w ramach budżetu obywatelskiego.

Innym aspektem jest brak możliwości realizacji ścieżki ze względu na mpzp, gdyż przewiduje on przebieg ścieżki po drugiej stronie strumienia.