projekt nr 13

13. PARK GIER I TWÓRCZEJ ZABAWY W SP4


Lokalizacja

Boisko asfaltowe między skrzydłami budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu przy ulicy 1-go Maja 10.

Skrócony opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie boiska do gier, zabaw i aktywnego wypoczynki oraz organizacji uroczystości szkolnych. Boisko znajduje się między skrzydłami budynku szkoły. Teren zostanie podzielony na dwa sektory, pierwszy pokryty poliuretanem, z wyrysowanymi grami wielkogabarytowymi oraz boiskiem do koszykówki, natomiast drugi sektor wyłożony zostanie kostką brukową.

Opis projektu

Wielkogabarytowe gry wykorzystywane będą przez uczniów i nauczycieli na lekcjach w-f, edukacji wczesnoszkolnej, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,  rewalidacyjnych i informatyki. Uczniowie będą mieli możliwość wykorzystania plansz w ciekawy sposób. Rozwiną umiejętności pracy w grupie, komunikowania się, formułowania wniosków, uczenia się, myślenia matematycznego. Plansze będą idealnym miejscem do uczenia się dla uczniów z inteligencją ruchową, logiczno – matematyczną, obrazkową, interpersonalną, werbalną i słuchową.  Celem projektu jest stworzenie takiej przestrzeni edukacyjnej, w której uczniowie będą chętnie uczyć się. W projekcie ujęte jest również mini boisko do piłki koszykowej - streetball. Sektor z kostki brukowej przeznaczony zostanie na liczne szkole imprezy i apele oraz bezpieczny plac zabaw i wypoczyku w czasie przerw międzylekcyjnych.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest rewitalizacja istniejącego placu szkolnego. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność terenu wokół szkoły, do której uczęszcza ponad pięciuset lubońskich uczniów. Stworzenie bezpiecznego parku gier wielkogabarytowych i twórczej zabawy podniesie komfort pobytu dzieci w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej246 zł
2Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20 x 201 230 zł
3Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową3 321 zł
4Wykonanie spodniej warstwy nawierzchni ET (35 mm), wykonanie warstwy nawierzchni 10mm SBR + 2mm natrysk (14m x 20,5m)41 301,90 zł
5Wykonanie nawierzchni warstwy z kostki brukowej (22m x 20,5m)39 940,60 zł
6Osadzenie tulei wraz z koszem do piłki koszowej3 075 zł
7Kontener na gruz i odpady369 zł
8Wykonanie projektu10 000 zł
Łącznie: 99 483,50 zł

Projekt bardzo ciekawy, rozwijający dla uczniów, podnoszący atrakcyjność szkoły i otoczenia.