projekt nr 2

2. Jak powstaje muzyka?


Opis projektu

Projekt zakłada cykl czterech koncertów odbywających się z początkiem kolejnej pory roku. Koncerty mają formę otwartą pokazującą tajniki powstawania muzyki. Interaktywna forma udziału publiczności pozwoli na lepsze zrozumienie elementów wykonawczych dzieł muzycznych. Przestrzeń muzyczna zakłada koncerty muzyki dawnej, klasycznej, jazzowej, jak również koncert poświęcony różnym rodzajom Tanga.
Skutkiem realizacji zadania będzie popularyzacja
muzyki klasycznej, oraz jazzowej. Integracja lubońskiego środowiska muzycznego, a także popularyzacja dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Dzięki
koncertom organizowanym w miejscu zamieszkania mieszkańcy Lubonia będą mieli taki sam dostęp do kultury wysokiej jak
społeczności większych miast. Koncerty muzyki klasycznej i jazzowej są ważne i potrzebne ponieważ
integrują lokalną społeczność w odbieraniu niezwykłych odczuć i doznań.
Po zakończeniu każdego z koncertów publiczność
będzie mogła obejrzeć z bliska instrumenty a nawet spróbować własnych sił w grze pod okiem artystów wykonawców.
Taki rodzaj koncertu jest najlepszym sposobem by przekazywane wiadomości miały ciekawą i łatwą do zapamiętania formę. Koncerty mają założenie
integracyjne oraz prorodzinne a także atrakcyjne dla szerokiej liczby odbiorców.

Uzasadnienie

1. Edukacja kulturalna dzieci oraz osób dorosłych
2. Wspieranie rozwoju artystycznego najmłodszych oraz seniorów poprzez stałą cykliczną formę
3. Inspirowanie nowych inicjatyw artystycznych i koncertowych
4. Wykształcenie słuchaczy – świadomych odbiorców kultury wysokiej
5. Propagowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze
6. Prezentowanie kanonu arcydzieł muzyki klasycznej i jazzowej
7. Wychowanie przez sztukę
8. Wzbudzanie przyjemnych skojarzeń ze sztuką wśród juniorów i seniorów
9. Wyrównywanie szans dostępności kultury wysokiej dla mieszkańców miasta Luboń
10. Prezentowanie ciekawych instrumentów oraz znanych artystów-wykonawców
11. Interaktywne przekazywanie zamierzonego celu edukacyjnego
12. Wspieranie rozwoju młodych polskich absolwentów najlepszych uczelni muzycznych
13. Integracja środowiska artystycznego miasta

Opis lokalizacji

Ośrodek Kultury w Luboniu Sobieskiego 97, 62-030

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Jak powstaje muzyka? Jazz, inspiracje i sztuka improwizacji.5 000 zł
2Jak powstaje muzyka? Smyczki od kuchni czyli przepis na utwór...5 000 zł
3Jak powstaje muzyka? Barokowy zawrót głowy- jak grano 300 lat temu...5 000 zł
4Jak powstaje muzyka? Tango- namiętność w muzyce i tańcu.5 000 zł

Dotychczas realizowane podobne projekty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Projekt jest rekomendowany do realizacji.