projekt nr 10

10. Z Lubonianki na Wzgórze Papieskie


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulicy Unijnej z ulicą Łącznik, teren Wzgórza Papieskiego oraz tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada nowe doście do tak chętnie odwiedzanego przez mieszkańców Wzórza Papieskiego. Nowe dojście powstałoby na wysokości kościoła i prowadziłoby skróconą drogą od terenów Lubonianki w okolice placu zabaw i Krzyża Papieskiego. Dodatkowo projekt zakłada nową ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Strumienia Junikowskiego na niezagospodarowanej obecnie przestrzeni.  

Opis projektu

Projekt zakłada budowę trzech elementów, które mają uatrakcyjnić przestrzeń przy Wzgórzu Papieskim oraz ułatwić dotęp do terenów zielonych dla mieszkańców.

Pierwszym elementem jest budowa nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Unijną, po zachodniej stronie skrzyżowania z ulicą Łącznik. Przejście posiadać miałoby azyl w przestrzeni już aktualnie wyłączonej z ruchu oraz odpowiednie oznakowanie, by zapewnić pełne bezpieczeństwo pieszych.
Drugim elementem jest dodatkowa infrastruktura w przestrzeni samego Wzgórza Papieskiego: a więc od granicy przejścia dla pieszych - fragment chodnika wraz z przejściem przez rów melioracyjny, następnie schody prowadzace do bardziej wypłaszczonej części wzgórza oraz fragment chodnika.
Trzecim elementem jest zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych przez wyznaczenie nowej żwirowej ścieżki, rozpoczynającej swój bieg w okolicy ronda, a następnie, omijając drzewa oraz rów melioracyny, biegnącej wzdłuż Strumyka Junikowskiego aż do ulicy Łącznik.

Mieszkańcy uzyskują nowe tereny rekreacyjne oraz alternywne dojścia do Wzgórza Papieskiego - w naturalnie pasującym do tego miejscu, prowadzącym na wzgórze od osiedla, centum handlowego i kościoła. Warto napomnieć, że już teraz mieszkańcy, pomimo braku infrastruktury, chętnie korzystają z terenów przy strumyku. Nowe dojście na Wzgórze Papieskie pozwoli na znacznie łatwiejszy dostęp do urządzeń zabawowych i przestrzeni wypoczynkowej, przyczyniając się do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału Parku.

Uzasadnienie

Celem jest zwiększenie dostępności Wzgórza Papieskiego dla mieszkańców Lubonia, w szczególności dla mieszkańców osiedla Lubonianka.
Projekt służy odpoczynkowi, zdrowiu mieszkańców i ich aktywizacji fizycznej.
Realizacja projektu będzie rozwiązaniem problemu dostępności przestrzeni zielonej dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa dodatkowego przejścia dla pieszych wraz z azylem przez ulicę Unijną10 000 zł
2Budowa wejścia (schody/rampa) na teren wzgórza w pobliże placu zabaw15 000 zł
3Budowa asfaltowej ścieżki do placu zabaw od skrzyżowania (około 100m, 2,0m szerokości)35 000 zł
4Budowa żwirowej pieszo-rowerowej ścieżki wzdłuż Strumienia Junikowskiego, około 250 metrów, szer 2,5metra20 000 zł
5Prace porządkowe i wycinki na części przy strumyku10 000 zł
Łącznie: 90 000 zł

Szanowny Panie, nawet po zmianie działki przy ul. Unijnej na miejską i zmniejszeniu zakresu projektu do realizacji jedynie nowego dojścia na wzgórza przez ul. Unijną, nie możemy ocenić projektu pozytywnie i dopuścić go do głosowania.

1) Ze względu na złożone warunki gruntowe wzgórza potrzebne są liczne ekspertyzy (projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno - inżynierska, badania podłoża z opinią geotechniczną), gdyż wykonanie schodów w tym miejscu może okazać się niemożliwe ze względu na słabe zagęszczenie podłoża a koszty przygotowania całej dokumentacji i realizacji projektu przewyższą 100.000 zł
2) w koncepcji Parku Papieskiego, która jest właśnie opracowywana, projektant nie przewiduje poprowadzenia ciągu komunikacyjnego łączącego istniejące ciągi ze schodami oraz wykonania w tym miejscu wejścia na Wzgórze;
3) kwestia zmiany organizacji ruchu i ustanowienia przejścia dla pieszych - rzeczywiście nie ma pewności, że autostrada się nie zgodzi, jednak w tym momencie nie jesteśmy w stanie stwierdzić na 100%, że tak będzie.

Naszą rolą podczas weryfikacji jest zaznaczenie wszystkich przeszkód, które mogą uniemożliwić realizację projektu, aby po wyborze projektu do wykonania do takiej sytuacji nie doszło.

Załączniki