Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. Toaleta na Wzgórzu Papieskim


Lokalizacja

Wzgórze Papieskie - od strony ulicy Unijnej (przy wybiegu na psów)

Skrócony opis projektu

Projekt dotyczy postawienia toalety przenośnej (typu ToiToi) na Wzgórzu Papieskim w okresie maj - wrzesień. Powinna zostać usytuowana od strony parkingu (przy ul.Unijnej). Wzgórze Papieskie, z którego korzysta coraz więcej osób, powinno być kompleksowym miejscem wypoczynku wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym. Prośby mieszkańców w tej sprawie sięgają już 2015 r.

Opis projektu

Projekt obejmuje wynajem toalety przenośnej wraz z usługą konserwacji w okresie maj - wrzesień (przez 5 miesięcy w roku).

Cena obejmuje:
* wynajem 1 szt toalety przenośnej
* obsługę serwisową (2 razy w tygodniu)
* przygotowanie do eksploatacji
* przejęcia ryzyka przez firmę TOITOI od kradzieży i spalenia kabiny
* 5 serwisów awaryjnych

Przedstawiony koszt dotyczy planów na rok 2018; Gdyby toaleta miały zostać dłużej, należy uwzględnić porównywalne koszty w kolejnych latach.

Uzasadnienie

Rosnąca ilość osób (zwłaszcza dzieci) korzystających ze Wzgórza Papieskiego sprawia, że zaplecze sanitarne staje się niezbędne. Konieczność załatwienia potrzeby fizjologicznej nie powinna zmuszać ludzi do opuszczenia miejsca, gdzie spędzają czas wolny. Postawienie toalet będzie miało pozytywny wpływ to na ogólną poprawę warunków bytowych i wizerunkowych miejsca jakim jest Wzgórze Papieskie.

Głosy mieszkańców w sprawie toalet na Wzgórzu Papieskim sięgają już 2015 r., kiedy to pojawił się list:
http://wiescilubonskie.pl/toalety-na-wzgorzu-papieskim-wylacznie-podczas-imprez/

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajem 1 szt. toalety przenośnej w okresie maj - wrzesień (128,00 zł/szt/m-c brutto)640 zł
2Obsługa serwisowa toalety 2 x tydzień (480,00 zł/szt/m-c brutto)2 400 zł
3Przygotowanie do eksploatacji: (55,00 zł/serw/szt brutto)55 zł
4Serwis awaryjny (109 zł/serw/szt brutto)545 zł
5Ubezpieczenie w razie spalenia lub kradzieży kabiny po stronie ToiToi Polska (22 zł/szt/m-c brutto)110 zł
6Obudowa toalety1 000 zł
Łącznie: 4 750 zł

Ustawienie jednej toalety w Parku Papieskim w pobliżu wybiegu dla psów jest dobrym pomysłem. podczas weryfikacji zwiększono kwoty ne częstszy serwis toalet, serwis awaryjny oraz estetyczną obudowę kabiny. Projekt jest rekomendowany do realizacji.