projekt nr 8

8. Luboński Ogród Zmysłów (sensoryczny)


Lokalizacja

W obrębie działki 49/13.

Skrócony opis projektu

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy rowie Żabinka, w obrębie działek zlokalizowanych pomiędzy ulicą Wiosenną i Nad Żabinką. Ogród sensoryczny zaprojektowany tak, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływał na wszystkie nasze zmysły, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Przyroda. Wypoczynek. Tolerancja.

Opis projektu

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, który z czasem ma stać się Lubońskim Ogrodem Zmysłów (sensorycznym), zaprojektowanym tak, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływał w większym stopniu niż zwykle na zmysły pozawzrokowe, co wydaje się szczególnie ważne w odniesieniu do osób niewidomych, ale nie wyklucza szerokiego ich użytkowania. Poza funkcją spacerowo-rekreacyjną spełni także funkcje terapii oraz nauki dla osób niepełnosprawnych.

Część elementów wyposażenia ogrodu zostanie pomalowana na bardzo intensywne kolory, aby były widoczne również dla osób słabowidzących.

Gdy mniej widzimy, zaczynamy więcej słyszeć. Zmysł słuchu wykorzystujemy w ogrodzie słuchając śpiewu ptaków, szelestu liści, szumu wody, wiatru... Oprócz naturalnych odgłosów przyrody, w projekcie zostaną uwzględnione specjalne ogrodowe instrumenty do samodzielnego uruchamiania, takie jak: dzwonki, cymbały, bębny, talerze sensoryczne, tzw. "głuchy telefon" itp. Żabinka, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działek proponowanych pod projekt, idealnie wkomponuje się w planowane założenie.

Na ścieżki wybrane zostaną materiały wydające pod nogami charakterystyczne dźwięki i o różnej strukturze (kora, piasek, drewno, kamienie, beton itp.), co może pomóc np. osobom niewidomym poruszać się po różnej nawierzchni, ale też wspomagać rozwój dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, jednocześnie doskonale oddziałując zarówno na zmysł słuchu, jak i dotyku. W założeniach roślinnych kontrast będzie odgrywał kluczową rolę - wysadzone zostaną rośliny o różnej fakturze liści, kwiatów i owoców.

Zmysł węchu w poziomie percepcji otoczenia znajduje się zaraz za wzrokiem i słuchem. Niektórzy naukowcy stawiają go nawet na równi ze wzrokiem. Oprócz silnie pachnących roślin ozdobnych, planowane są także nasadzenia roślin przyprawowych i leczniczych, również na zagonach podwyższonych (co jest szczególnie istotne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Rozpoznawanie i poznawanie nowych zapachów będzie świetną zabawą edukacyjną dla każdego, zarówno dla małego, jak i dużego. Z wiekiem bowiem zapachy mają coraz większy wpływ na nasze zachowanie i kondycję psychiczną. Często przywołują wspomnienia, sytuacje czy uczucia, co jest szczególnie istotne w przypadku osób starszych.

Roślinność nasadzona w założeniu będzie sprzyjała ptakom, motylom. Zostaną zamontowane również domki dla owadów, co będzie miało duże znaczenie edukacyjne. Dopełnieniem całości będzie architektura ogrodowa, umożliwiająca odpoczynek na łonie natury (ławeczki, pergole, trejaże itp.), a także hamaki zawieszone między starymi, już rosnącymi na działce drzewami oraz część zabawowa - mini plac zabaw, przystosowany również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (zarówno ruchowo, jak i umysłowo) oraz tabliczki z opisami roślin w alfabecie Braille'a.

Uzasadnienie

"Medicus curat, natura sanat" - lekarz leczy, natura uzdrawia - tak już dawno temu mawiał ojciec starożytnej medycyny - Hipokrates.

Ogrody zmysłów są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki osób w różnym wieku. Świetnie wspomagają prawidłowy rozwój dzieci. Przestrzenie tego typu są wspaniałym narzędziem edukacyjnym. Poprzez zabawę, dają dzieciom możliwość interakcji z przyrodą, a wspólna zabawa dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych integruje, uczy tolerancji. Poprzez kontakt z naturą (zarówno czynny, jak i bierny) mamy możliwość wyciszenia się, odpoczynku fizycznego i psychicznego. Odkrywamy i rozwijamy na nowo wszystkie swoje zmysły.

Pozwólmy więc naładować się pozytywną energią roślin, tak cenną dla naszego samopoczucia, zwłaszcza w dzisiejszych - bardzo zabieganych czasach...

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt ogrodu8 000 zł
2przygotowanie terenu - prace ziemne 8 000 zł
3wytyczenie ścieżek, nawierzchnie15 000 zł
4murki oporowe, mała architektura (w tym piaskownica)15 000 zł
5rośliny12 000 zł
6wyposażenie sensoryczne10 000 zł
7tabliczki informacyjne przy roślinach, tablice Braille'a2 000 zł
8szkielet dinozaura do odkopania w piaskownicy2 200 zł
9domki dla owadów100 zł
10huśtawka dla dzieci z porażeniem mózgowym6 300 zł
11ogrodzenie terenu18 000 zł
Łącznie: 96 600 zł

Ogród sensoryczny w Luboniu a tym samym ukłon w przestrzeni publicznej w stronę osób niepełnosprawnych jest bardzo dobrym pomysłem. Za lokalizacją nad rowem Żabinka przemawia fakt bliskości zieleni i cieku wodnego.

Załączniki