projekt nr 2

2. Rower Miejski w Luboniu


Lokalizacja

W pasie ulicy Kościuszki / Sikorskiego, okolice przystanków autobusowych

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada realizację pierwszej stacji systemu Roweru Miejskiego w Luboniu. System ma być dostępny dla każdego mieszkańca. Zakładana lokalizacja mieści się przy os. Lubonianka i umożliwi alternatywną komunikację w Luboniu, pomiędzy Lubonien a Poznaniem, a także możliwość rekreacyjnego wykorzystania rowerów.

Opis projektu

Rower miejski w Luboniu będzie w pełni kompatybilny z Poznańskim Rowerem Miejskim, co oznacza, że pożyczone w Luboniu rowery będzie można oddać nie tylko na planowanych stacjach w Luboniu, ale także w Poznaniu (np. na Górczynie, czy Dębcu lub na planowanych stacjach na Świerczewie) i odwrotnie. Z roweru będzie mógł skorzystać każdy, kto zarejestruje się w systemie, czy też będzie posiadać kartę PEKA. W pierwszej fazie powstanie jedna stacja wraz z 10 rowerami.

Przybliżony koszt budowy stacji wraz z zakupem 20 rowerów określony został na przykładzie podobnych projektów w Łodzi i Zgierzu czy Poznaniu.
Kosztu utrzymania roweru po uwzględnieniu dochodów z najmu to rząd 200 zł miesięcznie. Przy zakupie 20 rowerów i okresie działania systemu (około 8 miesięcy) daje kwotę 32000 zł.

Uzasadnienie

Celem jest promocja alternatywnych środków transportu miejskiego, w tym głównie roweru oraz poprawa mobilności mieszkańców Lubonia. Obecnie na terenie Lubonia nie ma żadnej wypożyczalni rowerów (choć planowane są 3 w ramach odrębnego projektu), a zdecydowana większość mieszkańców porusza się samochodami. Komunikacja publiczna funkcjonuje poprawnie, jednak w porach rzadszego kursowania autobusów trudno przemieścić się między Luboniem, a Poznaniem (Dębcem, Górczynem). Podobna trudność występuje w godzinach szczytu, kiedy zarówno samochody, jak i autobusy stoją w korku (na przykład na wiadukcie przy ulicy Żabikowskiej). Przesiadka choć kilku osób na rower w takim momencie przyczyni się do poprawy przepustowości lubońskich dróg. Istnieje więc ogromny potencjał w rozwoju indywidualnego, alternatywnego i przyjaznego miastu środka transportu indywidualnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa stacji rowerów wraz z zakupem rowerów 60 000 zł
2Roczna obsługa i utrzymanie rowerów32 000 zł
3Inne8 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Projekt jest rekomendowany do realizacji.