projekt nr 10

10. Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi ostrzegania


Lokalizacja

1) Przejście dla pieszych na ulicy ks. St.Streicha, przy Kościele św. Jana Bosko - uczestnicy nabożeństw w Kościele zwłaszcza w niedziele i święta; także piesi chcącym dotrzeć do znajdujących się na przeciwko Kościoła do miejsc usługowo-handlowych oraz przychodni lekarskiej.
2) Przejście dla pieszych na ulic Stefana Okrzei, przy przedszkolu "Tęczowa Kraina" - wzmożony ruch dzieci i ich opiekunów zwłaszcza w godzinach porannych oraz w godzinach popołudniowych podczas odbierania dzieci. Jest to także przejście, z którego korzystają osoby zmierzające na Dworzec PKP.

Skrócony opis projektu

Inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych informujący kierowcę pulsacyjnie o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia (czujniki ruchu). Montaż w newralgicznych miejsca miasta: ul.Ks.Streicha (przy Kościele) oraz ul.S.Okrzei (przy Przedszkolu). Aktywne przejście jest tańszą alternatywą do sygnalizacji i nie utrudnia płynnego ruchu.

Opis projektu

Aktywne Przejście dla Pieszych - Zebra Standard Plus - składa się z czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. Co ważne, wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Dzięki temu kierowca odpowiednio wcześnie otrzymuje sygnał, że w rejonie pasów coś się dzieje.  

Projekt obejmuje zamontowanie systemu Aktywnego Przejścia dla Pieszych - Zebra Standard Plus (szczegóły w załączniku) w lokalizacjach: na ulicy Ks.St.Streicha (na wysokości przejścia przy Kościele św.Jana Bosko) oraz na ulicy Stefana Okrzei (w okolicy przedszkola "Tęczowa Kraina"). W skład wchodzą:
*Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej. Od strony najazdu element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego
*Czujniki ruchu pieszego oraz czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu
*Uchwyty do montażu czujek
*Szafa sterownicza ze stojakiem umieszczona do 20 m.b. od źródła zasilania 230V
*Akumulator
*Znaki D6 wraz z lampami ostrzegawczymi umieszczonymi nad znakiem w celu lepszej widoczności z większych odległości
*Oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.

Oferty szczegółowe dedykowane pod wskazane lokalizacje w załączniku wraz z ujętym montażem.

Uzasadnienie

Celem projektu jest montaż lamp sygnalizujących zbliżanie się pieszego  do przejścia w newralgicznym miejscu miasta, gdzie brak sygnalizacji świetlnej. Aktywne przejście dla pieszych to przede wszystkim znaczna poprawa bezpieczeństwa.
Wybudowanie takiego przejścia kosztuje pięć razy mniej, niż trzeba byłoby wydać na klasyczną sygnalizację świetlną. Nad standardową sygnalizacją świetlną, poza ceną, ma też tę zaletę, że nie każe czekać pieszemu na zmianę światła. Opcja ta umożliwi utrzymaniu płynnego ruchu samochodowego.
Miejsca zostały wybrane nieprzypadkowo. Przejście na ul. Ks.Streicha, przy Kościele św. Jana Bosko, charakteryzuje się wzmożonym ruchem uczestniczących w nabożeństwach w Kościele zwłaszcza w niedziele i święta; także pieszych chcącym dotrzeć do znajdujących się na przeciwko Kościoła miejsc usługowo-handlowych oraz przychodni lekarskiej. Natomiast przejście na ul. S.Okrzei przy przedszkolu to zauważalny duży ruch w czasie zaprowadzania/odbierania dzieci..

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aktywne Przejście dla Pieszych ZEBRA STANDARD PLUS wraz z usługą montażu – Luboń, ul. Ks. Stanisława Streicha39 170 zł
2Koszt przyłącza napowietrznego4 770 zł
3Aktywne Przejście dla Pieszych ZEBRA STANDARD PLUS z przyłączem napowietrznym wraz z usługą montażu – Luboń, ul. Stefana Okrzei35 775 zł
4Koszty dodatkowe związane z wykonaniem wymaganych projektów i map20 285 zł
Łącznie: 100 000 zł

Projekt jest rekomendowany do realizacji.